Eğitimcinin Eğitimi -

EĞİTİMİN ADI:  Eğitimcinin Eğitimi


EĞİTİMİN  KONUSU
: Çocuk Psikolojisi ve Davranış Sorunları


EĞİTİMİN  AMACI
: Eğitim hayatına yeni başlamış değerli öğretmenlerimizi somut örneklerle bilinçlendirerek evlatlarımızı daha iyi hayata hazırlamak ve velilerimizi en güzel şekilde yönlendirebilmek. Dolayısı ile kurum misyonunu tam anlamı ile gerçekleştirebilmek.


EĞİTİM İÇERİĞİ
:

1.OTURUM

 

AİLE OLMAK

SÜRE

 

Ailenin önemi

Çocuk nasıl bir ortamda yaşıyor?

Sizin disiplin yönteminiz hangisi?

  -Serbest yöntem

  -Cezacı yöntem

  -Karma yöntem

  -Demokratik yöntem

İletişimde “T” cetveli

 

 

6 saat

2.OTURUM

DİSİPLİN AŞAMALARI

SÜRE

 

1,2,3 yöntemi

Mola yöntemi

Davranış tahtası

Çocuklarla iletişimde sihirli kelimeler, davranışlar

Çocuk dili ve yetişkin dili

Çocukta davranış sorunları

PIAGET ‘ın çocuk gelişimi dönemleri

(Yaşa göre çocukta olması gereken davranışlar duygular)

 

 

 

6 saat

3.OTURUM

ÇOCUKTA DAVRANIŞ PROBLEMLERİ

SÜRE

 

Yinelenen davranışlar

Uyku ve yemek alışkanlık problemleri

Saldırgan davranışlar

Kendine zarar verme

Fobiler

Uyum ve davranış problemleri

Öfke nöbetleri

Yönergelere uymama

Söz dinlememe, küfretme, yalan söyleme, inatçılık, kıskançlık, utangaçlık

Problem Davranışların İşlevleri

Olumlu davranışa götüren basamaklar

Örnek Olaylar

Grup çalışması

Öneriler

Soru - cevap

6 saat

4.OTURUM

FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLAR

SÜRE

 

 

 

DEHB(Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)

 

  Nedenleri

  Belirtileri

  Dehb Olan Ünlüler

 Dehb li çocuğun anne ve babası olmak

Dehb li çocuğun öğretmeni olmak

Dehb li çocuğa disiplin uygulamaları

Dehb li çocuğun özellikleri

Tedavi yöntemleri

Dehbli çocuğa özel davranış yöntemleri

 

OTİZM

Tanımı

Nedenleri

Tedavi yöntemleri

 

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Disleksi(Okuma Güçlüğü)

Diskalkuli(Matematik öğrenme Güçlüğü)

Disgrafi(Yazma Güçlüğü)

 

Nedenleri

Tedavi Yöntemleri

Öög li çocuklara yaklaşım nasıl olmalıdır?

Öög li çocuklar nasıl anlaşılır?

Öögli çocuğa yaklaşım yolları.

 

6 SAAT

5.OTURUM

Çocukluk Döneminde Alışkanlık

SÜRE

 

Bozuklukları

Tırnak Yeme

Kaka kaçırma

Altını Islatma

Parmak Emme

Örnek olay çalışmaları

Öğretmenin aile ile rehabilitasyon sürecine girmesi

Ortak hareket planı hazırlama

 

 

3 SAAT

6.OTURUM

EĞİTİMCİLER İÇİN İLETİŞİM BECERİLERİ

SÜRE

 

Sağlıklı İletişim Teknikleri

Dinleme yöntemleri

Veli ile iletişimde atlanmayacak noktalar

Zor kişiliklerle Başedebilme

İşbirliğine yönlendirebilme

Kurum Bilinci

Kurumsal Olabilme

Biz Bilinci

Kurumsal Kimlik Oluşturabilme

6 SAAT

 

TOPLAM SÜRE

 

33 SAAT

 

EĞİTMEN: Sosyolog Aile Danışmanı  DİLEK ALBAYRAK

 

EĞİTİM ÜCRETİ: 3300 TL

© Copyright 2014
ALBAYRAK Gayrimenkul Yatırım A.Ş.