Anne - Çocuk İletişimi Eğitim -

EĞİTİMİN ADI: HENÜZ VAKİT GEÇMEDEN…

EĞİTİMİN  KONUSU: Anne- Baba Eğitimi 


EĞİTİMİN  AMACI
: Evlatlarımız , hayatlarını şekillendirirken  hayatımızı onlarla şekillendirdiğimiz en değerli varlıklarımız. Dolayısı ile üzüntümüz, sevincimiz, enerjimiz, coşkumuz… Onları teknik destekle en iyi bir şekilde yetiştirmekle daha kaliteli yaşam tarzına sahip olacağımız inancı ile eğitim vermeyi amaçlıyoruz.


EĞİTİM İÇERİĞİ:
 

1.OTURUM

 

AİLE OLMAK

SÜRE

 

 

Ailenin önemi

Çocuk nasıl bir ortamda yaşıyor?

Sizin disiplin yönteminiz hangisi?

  -Serbest yöntem

  -Cezacı yöntem

  -Karma yöntem

  -Demokratik yöntem

İletişimde “T” cetveli

 

 

6 saat

 

2.OTURUM

DİSİPLİN AŞAMALARI

SÜRE

 

 

1,2,3 yöntemi

Mola yöntemi

Davranış tahtası

Çocuklarla iletişimde sihirli kelimeler, davranışlar

Çocuk dili ve yetişkin dili

Çocukta davranış sorunları

PIAGET ‘ın çocuk gelişimi dönemleri

(Yaşa göre çocukta olması gereken davranışlar duygular)

 

 

 

6 saat

 

3.OTURUM

ÇOCUKTA DAVRANIŞ PROBLEMLERİ

SÜRE

 

Yinelenen davranışlar

Uyku ve yemek alışkanlık problemleri

Saldırgan davranışlar

Kendine zarar verme

Fobiler

Uyum ve davranış problemleri

Öfke nöbetleri

Yönergelere uymama

Söz dinlememe, küfretme, yalan söyleme, inatçılık, kıskançlık, utangaçlık

Problem Davranışların İşlevleri

Olumlu davranışa götüren basamaklar

Örnek Olaylar

Grup çalışması

Öneriler

Soru - cevap

6 saat

Eğitim toplam süresi

 

18 SAAT

 

 

 

EĞİTMEN: Sosyolog Aile Danışmanı  DİLEK ALBAYRAK

EĞİTİM ÜCRETİ: 150 tl ( eğitim 15 kişi olduğunda açılacaktır) 

© Copyright 2014
ALBAYRAK Gayrimenkul Yatırım A.Ş.